SNLA - Soroptimist Nordic Leadership Academy 2017

De nordiske unionene har gått sammen om å arrangere kurs rettet mot yngre kvinner som er interessert i lederskap og å bidra til samfunnet: Soroptimist Nordic Leadership Academy. Det første nordiske kurset finner sted på Øland i Sverige i juni 2017. Norgesunionen deltar og skal nominere et antall kandidater til kurset.


Ideen bak SNLA er at dette skal være et årlig arrangement som skal gå på omgang mellom de nordiske landene. Det er et 5 dagers intensivt program som skal inspirere unge kvinner i aldersgruppen 18-30 år til å bli en fremragende leder. Kurset skal hjelpe den enkelte til å finne kapasiteten til å lede utfra sine egne forutsetninger, og med stor støtte fra høyt kvalifiserte kvinner som vil guide dem gjennom dette kurset. Det første akademiet vil finne sted på Øland, i Sverige, i perioden 26.06.17-30.06.17 . Følg prosjektet på facebooksiden for SNLA Soroptimist Nordic Leadership Academy.
 

Søknadsfrist for kandidatene er 1. april 2017 og søknadsskjema kan lastes ned ved å trykke på denne linken.

Vi oppfordrer alle soroptimister i Norge til å finne kandidater til dette flotte arrangementet. Vi vil så plukke ut minimum 8 kandidater etter å ha gjennomgått søknadsskjemaene og hatt skypeintervju med de aktuelle. Deretter blir disse 8 videresendt til Sverige, som vil foreta den endelige utvelgelsen av 4 kandidater fra hvert land. Maksimum 50 % av kandidatene skal være av ikke-etnisk-nordisk bakgrunn.
Det er viktig for oss at dette følges opp, da vi har planlagt et lignende akademi her i Norge i 2018. Vi ønsker å se på dette som et felles Unionsprosjekt.

Dersom det er spørsmål angående årets akademi, vennligst ta kontakt med:

1.  visepresident Bente Lene Christensen 1visepresident@soroptimistnorway.no

eller

unionssuppleant Pia Sørensen:  unionssuppleant@soroptimistnorway.no

 

 

140317/vk