Resolusjoner

Her vil du finne stoff relatert til resolusjoner som Norgesunionen har vedtatt.

September 2016

Norgesunionen sender en påminnelse til Justis- og beredskapsdepartementet om viktigheten av at Norge ratifiserer Istanbulkonvensjonen så snart som mulig. Du kan lese brevet her.

Mer informasjon om Istanbulkonvensjonen finner du på denne siden: http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

 

 

 

230916/vk