SIE - Soroptimists go Green

Det begynte med "Soroptimists go for water" som tema i 2008. I 2011 ble det utvidet til "Soroptimists go for Water and Food" og fra oktober 2013 er temaet "Soroptimists go Green".

På verdensbasis regner man med at 1,1 milliarder mennesker ikke har tilgang til rent drikkevann, 2,6 milliarder har ikke akseptable sanitærforhold. Hvert sekund dør et barn som er under fem år. I 2005 døde 4.500 barn hver dag av feilernæring eller vann-relaterte sykdommer. Og det er kvinner og barn som rammes hardest. De bruker mange timer hver dag for å hente vann, ofte forurenset. Å drikke dette er helsefarlig.

Begge disse forhold gjør det nesten umulig for kvinner å delta i undervisning eller ta del i det betalte arbeidslivet. Der hvor det er mangel på vann, blir samfunnene lett ustabile, og det kan lede til krig. Og igjen blir det kvinnene og barna som lider mest.

FN har erklært årene 2005 – 2015 som Vann-tiåret. Det vil kreve mye å skaffe drikkevann og sanitærforhold til så mange mennesker, men målet er innen 2015 å ha halvert antall mennesker som ikke har tilgang til rent vann. Det skal skje gjennom samarbeid med regjeringer, internasjonale utviklingsorganisasjoner, NGOs, handel, industri og flere.

SIE tar del i dette arbeidet gjennom "Soroptimists Go Green".

Les mer om Europaføderasjonens prosjekter

 

 

 

Arendal Soroptimistklubb har skaffet rent vann til en rekke skoler i Tanzania
Arendal Soroptimistklubb har skaffet rent vann til en rekke skoler i Tanzania
Arendalsklubbens Every Little Drop Counts prosjekt
Arendalsklubbens Every Little Drop Counts prosjekt