Mentorprogrammet

Soroptimistenes mentorprogram er arbeidslivsrettet og har som formål å veilede utenlandske kvinner med høyere utdanning og gode norskkunnskaper (veisøkere) til å søke relevant arbeid eller komme videre i karrieren. Kvinner i alderen 20 - 45 år med bakgrunn fra ikke-nordisk land, kan delta i vårt mentorprogram.

Brosjyre med søknadsskjema (pdf)

Mentorene er soroptimister. Soroptimister er yrkesaktive kvinner som har variert erfaring fra norsk arbeids- og samfunnsliv. Mentorene er skolert til mentorarbeid ved kursing i organisasjonens eget opplæringssystem.

Programmet består av jevnlige veiledningssamtaler hvor den som veiledes definerer sine mål og hvor mentoren er en samtalepartner og veileder i prosessen. Programmet kan også bestå av samlinger med innlegg og/eller diskusjoner om tema relatert til norsk arbeidsliv.

Mentorprogrammet drives lokalt av enkelte soroptimistklubber i Norge.
Flere soroptimistklubber oppfordres til å gjennomføre mentorprogram!

Ta gjerne kontakt med rådgivningsgruppen for mentorprogrammet  
mentor@soroptimistnorway.no.

Les om mentorprogrammet i media

Soroptimister finner tips om oppstart og gjennomføring av mentorprogram på medlemsområdet (nettsidene som krever innlogging).

 

Oppdatert 140118/tl