SNLA Soroptimist Nordic Leadership Academy

SNLA handler om å oppmuntre unge kvinner til å være ledere i sine lokalsamfunn og yrker. Det er også en måte å spre ordet om soroptimisme.

De nordiske unionene har gått sammen om å arrangere kurs rettet mot yngre kvinner som er interessert i lederskap og å bidra til samfunnet: Soroptimist Nordic Leadership Academy. Det første nordiske kurset finner sted på Øland i Sverige i juni 2017.

Ideen bak SNLA er at dette skal være et årlig arrangement som skal gå på omgang mellom de nordiske landene. Det er et 5 dagers intensivt program som skal inspirere unge kvinner i aldersgruppen 18-30 år til å bli en fremragende leder. Kurset skal hjelpe den enkelte til å finne kapasiteten til å lede utfra sine egne forutsetninger, og med stor støtte fra høyt kvalifiserte kvinner som vil guide dem gjennom dette kurset. Det første nordiske akademiet ble arrangert på Øland i juni 2017

Rapport fra  unionspresidenten 2017 SNLA Øland Sverige

 Video med kursdeltakere i aktivitet:

 

Oppdatert 310717/vk

SNLA Hovedbilde fra Facebook
SNLA Hovedbilde fra Facebook