Lover og vedtekter

Lover og vedtekter for Norgesunionen, ajourført 1.sep. 2017

Fullstendig versjon med lover og vedtekter for klubber og ulike retningslinjer for verv mm. er tilgjengelig på Medlemsområdet.

 

Oppdatert 011017/tl