Lover og vedtekter

Lover og vedtekter for Norgesunionen, ajourført 1.sep. 2016

Fullstendig versjon med lover og vedtekter for klubber og ulike retningslinjer for verv mm. er tilgjengelig på Medlemsområdet.

 

021016/lgo