Medlemsblad

Her kan du kikke på de siste årgangene av vårt medlemsblad Soroptima samt Guvernørinfo fra 2015

     

SOROPTIMA

2014   2015 2016       2017  
Nr.1 2014   Nr. 1 2015 Nr. 1 2016   Nr.1 2017  
Nr.2 2014    Nr. 2 2015 Nr. 2 2016    
Nr.3 2014   Nr. 3 2015   Nr. 3 2016    
Nr.4 2014    Nr. 4 2015  Nr. 4 2016    
Nr.5 2014   Nr. 5 2015      
Nr.6 2014          

      

GUVERNØRINFO: Internasjonal aktivitet i vår organisasjon (2015)

2015      
Januar 2015      
Februar 2015      
Mars 2015      
April 2015      
Juni 2015      
September 2015      
Oktober 2015      
November 2015      
Desember 2015      

 Guvernørnytt publiseres ikke etter 2016

 Oppdatert 160117/vk