Åpent møte i Kulturfabrikken, Kristiansund 22.november

23. nov 2022
Som en del av klubbens 40-års markering og at "Oransje dager" nærmer seg inviterte Kristiansundsklubben til åpent møte med Fortellerteateret "Valgt det".

I tillegg hadde vi invitert endel fagpersoner, både fra Kristiansund og Nordmøre Krisesenter, fra Kristiansund voksenopplæring representert ved dame som jobber med invandrerkvinner og fra TryggEST i Kristiansund kommune. Dette for å få en debatt med publikum etter teaterframføringen av "Valgt det".

Etter åpning av møtet v/ president Ingri, fikk vi fremføring av nydelige sanger av en lokal sangfugl.  Deretter var det servering av gratis kaffe og kaker. Så var det fortellerteateret "Valgt det" sin tur.

Mange hadde tatt turen til Kulturfabrikken, både kvinner og menn. Vi ville fokusere på menneskehandel, "Stopp vold mot kvinner" og "Vold i nære relasjoner". Under forestillingen var det så stille at en nesten kunne høre om en knappenål hadde falt ned. Utrolig sterkt!  Etter fremføringen av  "Valgt det", ble det en fin debatt. Mange tok ordet og sendte spørsmål til panelet. Vi hadde salg av lilla sløyfer og kort med motiv fra Kristiansund samt loddsalg. Inntekten av loddsalget går denne gangen til "Gode verdier". Inntekten deres igjen går til vanskeligstilte lokalt.

Kristiansund hadde besøk av Fortellerteateret første gang i mars 2017. Dette gjorde inntrykk, den gangen var teaterstykket satt opp for videregående skole. 

 

  

231122/åjh