Den store forskjellen - status for kvinnehelse i Norge 2023

11. mar 2023
Kvinnehelseutvalget leverte 2. mars sin rapport om status quo, utfordringer og anbefalte tiltak for kvinnehelse i Norge.
Rapporten tar opp utfordringer og anbefaler tiltak for at kvinnehelse skal gå fra å "være et særhensyn til en integrert del av helsepolitikk, kunnskapsproduksjon og omsorgstjeneste". I tillegg diskuteres det hvordan bl.a. sosiale medier, skjønnhetspress, overgrep og pårørenderollen påvirker kvinners helse.