FNs internasjonal dag mot kvinnelig kjønnslemlestelse

06. feb 2023
Den 6. februar er FNs internasjonale dag mot kvinnelig kjønnslemlestelse.

Over 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag har blitt utsatt for omskjæring og andre former for kjønnslemlestelse. Kvinnelig kjønnslemlestelse omfatter alle inngrep som innebærer å forandre eller skade kvinnens kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker, og inngrepet er internasjonalt anerkjent som et brudd på menneskerettighetene til jenter og kvinner. 

Det er ingen helsemessige fordeler med kjønnslemlestelse, og det fører ofte til store skader. I verste fall kan inngrepet føre til død. Typiske skader inkluderer: 

  • infeksjoner og cystedannelser 
  • skader på urinrør, blære, skjede og endetarm
  • ufrivillig barnløshet
  • økt risiko for komplikasjoner ved fødsel 
  • smerter ved samleie
  • psykologiske problemer

Gjennom FNs bærekraftsmål har verdens land blitt enige om å få slutt på kvinnelig kjønnslemlestelse innen 2030. 
Du kan lese mer om hvordan FN jobber for å avskaffe kjønnslemlestelse her.   

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) har sammen med flere andre frivillige organisasjoner samarbeidet om et debattinnlegg i Bistandsaktuelt som maner Norge til å lede an i kampen mot kvinnelig kjønnslemlestelse.
Du kan lese innlegget her