FNs internasjonale dag for kvinner og jenter innen forskning

11. feb 2023
Den 11. februar er FNs internasjonale dag for kvinner og jenter innen forskning.

De siste tiårene har det globale samfunnet jobbet aktivt for å inspirere og engasjere kvinner og jenter innen vitenskap, men kvinner opplever fortsatt ekskludering og kjønnsdiskriminering i feltet.

Verden trenger forskning, og forskningen trenger kvinner. Denne dagen er en påminnelse om at kvinner og jenter spiller en viktig rolle i vitenskapsmiljøet og at deres deltakelse bør styrkes. 

Les mer kjønnsdiskriminering i forskningen og hvordan FN jobber for økt likestilling på dette området på FNs hjemmesider. Her finner du også lenker til videre lesning.