Klipp fra markering av 8. mars 2022

10. mar 2022
Se hvordan soroptimister landet rundt markerte kvinnedagen 8. mars.