Les juninummeret av Guvernørinfo!

15. jun 2014
Markering av Verdens miljødag, chartring av ny klubb i Polen og hvordan det går med FNs tusenårsmål, er noe av det du kan lese om i denne utgaven.

Juninummeret finner du her sammen med tidligere utgaver og medlemsbladet Soroptima

Guvernørinfo Juni 2014