Les: Likestillingspolitisk redegjørelse 2017

02. mai 2017
Tale holdt i Stortinget av barne- og likestillingsminister Solveig Horne 2. mai 2017

…likestilling handler om mer enn byråkrati, kvotering og statlig styring.

Likestilling er ikke noe staten alene kan ha ansvaret for.

Vi har alle et ansvar.                             

Et likestilt Norge er viktig for den enkelte. Men det er også en forutsetning for å opprettholde et høyt velferdsnivå og fortsatt samfunnsøkonomisk utvikling.

 

Du kan lese hele talen på Regjeringens hjemmeside

 

020517/vk

Solveig Horne. Foto: Ilja C. Hendel
Solveig Horne. Foto: Ilja C. Hendel