Månedens prosjekt november 2021

07. nov 2021
Månedens prosjekt er fra SI Bergen. Prosjektet Hope Through Education er et samarbeid mellom SI Bergen og kvinner i Sør-Sudan.

Prosjektet Hope Through Education gir utdanning til jenter i Sør-Sudan. I prosjektet blir skolepenger og bøker betalt av innsamlede penger fra Norge. Foreldrene betaler for skoleuniform, skolemat og transport. Skolejentene får tett oppfølging lokalt av veiledergruppe med fire kvinner. De velger hvem som skal få støtte til utdanning og følger opp jentene, holder kontakt med jentenes familier og skole, samt sender statusrapporter til klubben.

Dette er et flott prosjekt som har blitt drevet over flere år med gode resultater.
Når jenter får utdanning, gir det positive ringvirkninger til hele samfunnet.

071121/cl