Markering av FNs dag mot menneskehandel 30. juli 2022

29. jul 2022
Lørdag 30. juli markeres FN’s verdensdag mot menneskehandel

 

Hvert år blir millioner av barn, kvinner og menn fra ulike områder i verden ofre for menneskehandel og fratatt alt håp.  Kvinnelige ofre utgjør fremdeles et stort flertall.

FN oppfordrer oss til å vise solidaritet med disse millionene av ofre ved å gi dem tilbake det som de er blitt frarøvet: HÅPET

Menneskehandel er ofte knyttet til tvangsarbeid og seksuell utnyttelse. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har beregnet at det er rundt 21 millioner mennesker som er offer for tvangsarbeid i verden i dag. Menneskesmuglere har alltid vært aktive rundt tidsaktuelle smuglerruter, fra Afrika (via Libya) og ikke minst Afghanistan. Den siste tiden ser vi at dette blomstrer opp igjen i forhold til flyktningene fra Ukraina.

Det er interessant at menneskehandlere ikke lengre er fattige eseldrivere som skal tjene litt ekstra penger; nå dominerer organiserte kriminelle grupper og forretningslignende virksomheter der nettet og weben brukes aktivt for å lokke til seg ofre. Og de har blitt mer sofistikerte. Tema for årets FN-kampanje er «Bruk og misbruk av teknologi». Kampanjen fokuserer på teknologiens rolle som et verktøy som både kan muliggjøre og hindre menneskehandel.

Norske soroptimister arbeider for å øke bevisstheten rundt menneskehandel, også til Norge.

I Norge har vi i en årrekke arbeidet med forebygging av menneskehandel generelt og i Moldova spesielt gjennom flere prosjekter. Vi støtter blant annet opp om å finansiere yrkesfaglige utdanningsplasser til ungdom, kurs i livsmestring m.m., slik at de kan klare seg i livet.  For å finansiere dette arbeidet har soroptimister over hele landet støttet unionsprosjektet Lilla sløyfer.  

Fortellerteateret «Valgt det...» er en forestilling og samtale om menneskehandel – det moderne slaveri. Formålet med forestillingen er å gi ofre for menneskehandel et ansikt og å skape refleksjon og debatt.  Forestillingen har blitt vist på videregående skoler, folkehøgskoler og på høyskoler i hele landet i regi av lokale soroptimistklubber.

Soroptimistene vil markere FN’s verdensdag mot menneskehandel og kanskje også i norske klubber.  Halden Soroptimistklubb forbereder stand 30.juli.  Lykke til!