Nobels fredspris 2021

11. okt 2021
SI Norgesunionen gratulerer Maria Ressa og Dmitrij Muratov med Nobels fredspris 2021.

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2021 skal gå til Maria Ressa og Dmitrij Muratov for deres innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred.

Ressa og Muratov får prisen for sin modige kamp for ytringsfrihet i Filippinene og Russland. De er samtidig representanter for alle journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår.

111021/cl