Nobels fredspris 2022

07. okt 2022
SI Norgesunionen gratulerer aktivisten Ales Bjaljatski fra Belarus, den russiske organisasjonen Memorial og den ukrainske organisasjonen Senteret for sivile rettigheter med Nobels fredspris 2022.

Prisvinnerne representerer sivilsamfunnet i sine hjemland. De har i mange år stått opp for retten til maktkritikk og grunnleggende rettigheter for borgerne.

Ales Bjaljatski har kjempet i over 30 år for menneskerettigheter og en demokratisk utvikling i Belarus. Han er lederen for menneskerettsorganisasjonen Vjasna og sitter fengslet.

Memorial er landsdekkende i Russland. Dette er den eldste og mest kjente menneskerettsorganisasjonen i landet. Organisasjonen ble grunnlagt av blant andre Andrej Sakharov på slutten av 1980-tallet.

Senteret for sivile rettigheter har dokumentert krigsforbrytelser og brudd på menneskerettighetene siden 2014. De har presset på for at det må være internasjonal ansvarlighet for krigsforbrytelser og for at Ukraina skal slutte seg til Den internasjonale straffedomstolen.

071122/cl