Prosjektprisen 2021

23. jun 2022
På de norske soroptimistenes landsmøte 11 - 12. juni 2022 ble Halden Soroptimistklubb tildelt prosjektprisen for 2021.

 

HALDEN fikk prosjektprisen for prosjektet SKIPPERSTUA.

Det er et prosjekt som har pågått fra 2016 til 2021.

Skipperstua på Hvaler har blitt endret fra å være et nedslitt hus med utedo og utekran til å bli et fantastisk feriested.

Det er lagt ned ca 3000 dugnadstimer og klubben har samarbeidet med kommune og næringsliv. Arbeid og renovering anslås til ca 3 mill.

Huset er nå ferdigstilt og overlevert barnevernstjenesten i Halden. Det gir vanskeligstilte barn og familier en mulighet for gode opplevelser i et fantastisk miljø.

Les mer om prosjektet

De andre nominerte var:

ARENDAL/GRIMSTAD med prosjektet  INNOVATION ROBOTICS HOPE

Det er et samarbeidsprosjekt med klubben Slatina i Romania.
Hvor målet er å bygge kunnskap og kompetanse innen realfagene ved å bygge roboter. Det deltar ca 50 elever ved videregående skoler i Slatina og fokuset er stort for å få med jenter.

HARSTAD med prosjektet HISTORISK HAGE

Soroptimisthagen på Trondenes sto ferdig i 2003 og ble gitt til Harstad kommune i forbindelse med byens 100 års jubileum.
Soroptimistene i Harstad jobber i hagen fra mai til september. Og hagen har blitt et turistmål. Mens de arbeider snakker de med turister og lokale om hagen og klubben.

 

230622/lbh