Resolusjon fra L&R-møtet 2022

17. jul 2022
Utenriksministeren har svart på vår resolusjon "Bistandsmidler til afghanske kvinner må opprettholdes"