SNLA 2022

16. jun 2022
De seks norske deltakerne som har fått plass på Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) 2022 er nå valgt .

Norge hadde i alt 18 svært gode søkere, og etter to intervjurunder kunne den norske arbeidsgruppen fastsette hvem som skulle få delta. 

Akademiet finner sted på universitetet i Bifröst på Island, litt nord for Reykjavik, med start 27. juni og avslutning 1. juli. Den islandske prosjektgruppa er i full gang med å ferdigstille programmet – det blir en spennende og utviklende uke for deltakerne!

Når kurset på Island er gjennomført, har alle de nordiske landene vært arrangører. Det er da tid for en grundig evaluering. Vil soroptimistene fortsatt arbeide for at dette felles nordiske prosjektet skal føres videre?  

En stor takk rettes til de mange som har vært behjelpelig med å spre informasjon om lederkurset og oppmuntret unge kvinner til å søke og ønsker de norske deltakerne masse lykke til! 220522/lbh