SNLA 2023 - søkefrist 15. mars

18. jan 2023
Soroptimist Nordic Leadership Academy 2023 arrangeres i Sverige fra 25.6 til 1.7. Alle unge kvinner mellom 20 og 30 år som er interessert i lederskap og vil bidra til samfunnet kan søke.

SNLA er et kort og intensivt opplæringsprogram under Soroptimistenes fokusområde Utdanning. Kurset har fokus på lederskap og selvutvikling slik at man blir bedre kjent med seg selv og egen kapasitet til å kunne lede. Deltakerne får også et godt innblikk i Soroptimist International, Europaføderasjonen og Norgesunionen og hvordan soroptimistene gjennom frivillig prosjektarbeid bidrar til et bedre liv for kvinner og jenter. 

Opplæringen foregår over en uke og arrangeres på omgang i de nordiske landene. All undervisning foregår på engelsk. Deltakerne får dekket alle utgifter i forbindelse med kursuken (opphold, mat og reise) slik at alle kvalifiserte og interesserte kan få mulighet til å delta uavhengig av økonomisk stilling.

I 2023 arrangeres kurset fra 25. juni til 1. juli i tettstedet Skurup, som ligger helt sør i Sverige, mellom Malmø og Ystad. Du finner mer informasjon om SNLA og lenke til påmeldingsskjemaet på denne siden

SNLA 2022 Borgarfjörður, Island
SNLA 2018 Røros, Norge
SNLA 2018 Røros, Norge