Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA)

15. jan 2019
Soroptimist Nordic Leadership Academy arrangeres i Helmiranta i Rauma, Finland fra 23. - 29. juni 2019

SNLA er en kort og intensiv opplæring med fokus på lederskap og selvutvikling for unge kvinner. SNLA arrangeres av de nordiske lands soroptimistorganisasjoner.

All opplæring foregår på engelsk.

Målgruppe er kvinner i Norden mellom 20 og 30 år som er interessert i lederskap og vil gi sitt bidrag til samfunnet.

Søknadsfrist er 1.mars 2019

Søknadsskjema for SNLA 2019 https://goo.gl/forms/Bdq30sfaBj9k1B493

 

Oppdatert 140119/mhc