Soroptimistene støtter TV-aksjonen

26. sep 2019
I år går TV-aksjonen til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

 

TV-aksjonsmidlene skal benyttes til følgende innsatsområder:

 • Hennes drømmer – hennes stemme  
  Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.  
 • Hennes kropp – hennes valg 
  Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp, til å si ja og nei. Med TV-aksjonsmidlene skal kvinner få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. I tillegg skal kvinner ha tilgang til gode helsetjenester ved graviditet, fødsel, og som nybakte mødre. Et viktig tiltak i årets TV-aksjon er også å engasjere over 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.  
 • Hennes penger – hennes muligheter 
  TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Mer enn 300 000 kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe, og CARE skal også gi kvinner opplæring i å lede gruppene. Kvinner skal få tilgang til banktjenester, og vi skal løfte fram kvinnelige entreprenører.

Ovennevnte tiltak samsvarer med soroptimistenes internasjonale mål om å:

 1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
 2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
 3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
 4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester

 

TV-aksjonen er søndag 20. oktober. Se hvordan DU kan engasjere deg: https://blimed.no/engasjer-deg/

Støtt aksjonen – bli bøssebærer:  https://blimed.no/materiell/epostsignaturer/#/
Støtt aksjonen -  logoer: https://blimed.no/materiell/logoer/#/

Spre aksjonen – sosiale medier: https://blimed.no/materiell/sosiale-medier/#/