Hvem blir "Unge observatører 2014"?

30. jan 2014
Vi ønsker flere yngre soroptimister som deltakere på årets R&L møte i Arendal 23-25 mai.

Rekruttering er et særlig prioritert område for unionen og klubbene. Særlig er nytenkning om rekruttering viktig.  

Derfor vil unionsstyret dekke kostnadene for to observatører under 45 år slik vi også har gjort de to foregående år.  

Unionen dekker deltageravgift, arrangement fredag kveld, dagpakke lørdag og søndag samt bankett, totalt utgjør dette kr 2600 per ung observatør. Reise– og overnattingsutgifter dekkes av deltakeren og/eller klubben.

Kriterier for utvelgelse:

Som i fjor, har unionen valgt følgende utvelgelseskriterium for ”ung observatør” i 2014:

”Rekruttering i klubbene: Innovative grep og omstilling”

Klubbene som ønsker at deres yngre observatør eller observatører til R&L 2014 skal velges som ”ung observatør” bes sende en begrunnelse til 1.visepresident Kirsti Guttormsen 1visepresident@soroptimistnorway.no  innen 1.mars 2014.  

I begrunnelse bør klubben si noe om innholdet i rekrutteringsplanen for klubben (handlingsplanen) og hvilke grep man har gjort på rekrutteringsfronten i 2013, hvilken effekt dette har hatt eller forventes å få.

Klubben bør også si noe om hvordan den jobber med synlighet. Opplys gjerne hvor mange nye medlemmer klubben fikk i 2013, og i hvilken aldersgruppe.

Det presiseres imidlertid at det er evnen til å tenke nytt som er det viktigste ved utvelgelsen, ikke en enkel utregning av hvilken klubb som har fått flest medlemmer i løpet av fjoråret.  Oppgi samtidig navnet/navnene på de nominerte observatør(er)  fra klubben som er under 45 år.

De som velges ut som ”ung observatør” vil bli presentert på representantskapsmøtet i Arendal.  Det forventes ellers at vedkommende gir en kort presentasjon av sin klubb sitt arbeid med synlighet og rekruttering på distriktskontaktmøtet som avholdes i Arendal i forkant av R&L, om ettermiddagen fredag 23.mai (ca. kl 14-16).

Klubbene oppfordres til å orientere og motivere yngre medlemmer til å delta som observatører. Det er en flott mulighet til å treffe soroptimister fra hele landet og lære mer om organisasjonen.  

1.visepresident Kirsti Guttormsen og leder av ekstensjonskomiteen Janine Schaller-Bøyum, vil foreta utvelgelsen før 15.mars. Alle klubber som nominerer kandidater vil bli underrettet om utfallet. Refusjon av innbetalt deltagelsesutgifter gjøres av unionskasserer.

Observatørene melder seg på og betaler på vanlig måte på elektronisk påmeldingsskjema til R&L møtet i Arendal på unionens hjemmeside. Frist for påmelding er 20.mars.

Eventuelle spørsmål vedrørende ”Ung observatør” rettes til 1.visepresident Kirsti Guttormsen.

 

/lgo 221015

Unge soroptimister - vår fremtid!
Unge soroptimister - vår fremtid!
Unge observatører 2012 Irmela van der Bilj og Mette Edvartsen sammen med daværende unionspresident Sigrid Ag og ordstyrer Kristin Lyng
Unge observatører 2012 Irmela van der Bilj og Mette Edvartsen sammen med daværende unionspresident Sigrid Ag og ordstyrer Kristin Lyng
To representanter for den yngre garde; Kirsti Guttormsen, Oslo II, og Dora Poni Loro, Bergen
To representanter for den yngre garde; Kirsti Guttormsen, Oslo II, og Dora Poni Loro, Bergen