Fornybar energi gir kvinner muligheter

27. sep 2014
10. desember er ikke bare FNs menneskerettighetsdag, men også den internasjonale soroptimistdagen.

Som i 2013 er temaet for årets internasjonale soroptimistdag «See Solar, Cook Solar» eller fritt oversatt til norsk «les med solenergi, kok med solenergi»

 - Hvordan skal du finne tid til å skaffe deg inntekter, når du bruker store deler av dagen til å sanke brensel? Eller hvordan skal du få gjort leksene dine uten elektrisk lys om kveldene? 25 % av verdens befolkning har ikke stabil tilgang til elektrisitet; 70 % av disse er kvinner og jenter som lever i utviklingsland, sier Soroptimist International (SI) President Ann Garvie 2013-15

I forbindelse med den internasjonale soroptimistdagen har hun lansert appellen «See Solar, Cook Solar» for perioden 2013-2015. 

De innsamlede midlene fra 2013 har gått til prosjekter på Fiji og i Zambia

Gjennom 10.desember appellen støtte SI prosjekter over hele verden som:

 - gir kvinner kunnskap om fornybar energi  

 - gir dem mulighet til et bedre liv ved å skaffe dem lanterner og komfyrer drevet av solceller

 Ved å øke deres tilgang til solenergi vil prosjektene gi kvinner og jenter:

 - mer tid til egne aktiviteter

 - mulighet til å lese og studere på kveldstid

 - redusert helserisiko (færre brann- og røykskader)

 - økt tilgang til helsetjenester (tjenester drevet med fornybar energi)

 - vannrensing

 - nye jobber og arbeidsmuligheter

 - redusert fare for vold ved økt utebelysning – særlig i flyktningeleire og andre spesielt farlige områder

 - økt kommunikasjon med andre og tilgang til informasjon (mobiltelefonladere, radioer osv)

På Soroptimist International sin hjemmeside kan man lese mer og få ideer til hvordan man kan skape engasjement rundt temaet.