16 dager med aksjoner mot kjønnsbasert vold

24. nov 2014
1 av 3 kvinner vil i løpet av livet oppleve fysisk eller seksuell vold. Dette må bekjempes.

25. november er den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner og innleder 16 dager med aksjoner mot kjønnsbasert vold, over hele verden.

President i Soroptimist International of Europe Ulla Madsen har kommet med følgende uttalelse i anledning dagen: 

- Soroptimists have been waging the battle against violence against women for decades now, and yet, we have all seen that violence shows no sign of waning, let alone of disappearing. Women around the world, in our countries, in our towns, in our neighbourhoods, continue to suffer violence – just for the fact of being women.

On the occasion of November 25th, the International Day for the Elimination of Violence Against Women, I wanted to share with you a statement by Soroptimist International of Europe which once again, through the joined voices of 35,000 women, says No! to violence. As we do every year, this year we once again join in solidarity to mark this important day.

I hope that you will distribute the statement below widely and, more importantly, that you will continue the fight against violence against women with the same commitment you have demonstrated over the years. In a time of economic and political crisis in the world, we must do so with renewed energy, with renewed dedication.

Hva som skjer i regi av Soroptimist International i løpet av disse dagene legges fortløpende ut på Soroptimist International sin Facebookside for aksjonen. 

Aksjoner i Norge
En rekke organisasjoner arrangerer møter i løpet av disse 16 dagene for å sette fokus på kjønnsbasert vold. Noen av disse er Molde Soroptimistklubb sammen med Molde Sanitetsforening og Ressurssenteret Mira.

På www.fokuskvinner.no kan du lese mer om aksjonen som varer fra 25. november til 10. desember.

FOKUS skriver på sin hjemmeside:

"Vold mot kvinner kjenner ingen landegrenser, kultur eller klasse. Overgrep og vold skjer mot jentebarn og mot voksne kvinner. Hver voldsutsatte kvinne fra Latin-Amerika, Afrika, Asia, Midtøsten, Europa – inkludert Norge – vil fortelle ulike historier. Det de derimot deler, er retten til et liv uten overgrep og vold. 

Verdensbanken hevder at vold mot kvinner er en global helsetrussel på linje med HIV/Aids og kreft. I tillegg er vold mot kvinner er et hinder for et lands økonomiske, politiske, sosiale og demokratiske utvikling. 

25. november er den internasjonale aksjonsdagen for avskaffelse av vold mot kvinner, og markeres over hele verden, inkludert i Norge. Vis din motstand, og bidra til å bekjempe vold mot kvinner!" 

 

Forsidebilde