16 dagers aktivisme mot vold mot kvinner

25. nov 2016
1 av 3 kvinner i verden opplever vold. SI og SIE oppfordrer oss til å bruke orange for å markere at vi vil avskaffe vold mot kvinner.

 

Appell fra presidenten i Soroptimist International om kampanjen mot vold mot kvinner.

Video med presidenten i Soroptimist International Europe.

FN har lansert kampanjen UNiTE to End Violence against Women – 16 days of activism

Kampanjetema 2016 er Orange the World: Raise Money to End Violence against Women and Girls

Kampanjen starter 25. november med den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, og fortsetter fram til menneskerettighetsdagen 10. desember.

2016_11_SI_25Nov

 

2016_11 Orange the world

 

251116/tl