2017 Resolusjon: Istanbulkonvensjonen

13. jun 2017
Gjennom bevisstgjøring og handling vil norske soroptimister i samarbeid med staten og andre frivillige organisasjoner fortsette arbeidet med å forebygge vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Les resolusjonen som ble vedtatt på soroptimistenes representantskapsmøte 11. juni 2017!

Resolusjonen ble sendt til

  • Statsminister Erna Solberg
  • Justis- og beredskapsdepartementet v/justisminister Per-Willy Amundsen
  • Justiskomitéen v/leder Hadia Tajik, Barne- og likestillingsdepartementet v/Solveig Horne
  • Helse- og omsorgsdepartementet v/Bent Høie
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet v/Hanne Inger Bjurstrøm
  • FOKUS Forum for kvinner og utviklingspørsmål

Les mer om "Ratifikasjon av konvensjon mot vold i nære relasjoner" på Regjeringens hjemmeside

Mer informasjon finner du på Europarådets side om Istanbul Convention

 

130617/vk

 

DomesticViolenceConvention