Soroptimist Nordic Leadership Academy

14. mar 2017
De nordiske unionene har gått sammen om å arrangere kurs rettet mot yngre kvinner som er interessert i lederskap og å bidra til samfunnet. Søknadsfrist 1. april.

Soroptimist Nordic Leadership Academy, SNLA.

Det første nordiske kurset finner sted på Øland i Sverige i juni 2017. Norgesunionen deltar og skal nominere et antall kandidater til kurset.

Les mer om Soroptimist Nordic Leadership Academy under menypunktet "Prosjekter"

Søknadsfristen er 1. april 2017

Her finner du informasjon om prosjektet fra svenske soroptimisters nettsider.

 

140317/vk