FN's internasjonale dag for avskaffelse av vold

12. nov 2013
25. november rettes søkelyset mot vold mot kvinner og jenter som globalt problem, et problem vi alle må være med å bekjempe.

FN-dagen for avskaffelse av vold mot jenter og kvinner ble opprettet i 1999. Vold kan ramme kvinner, uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Så mye som en av tre kvinner i verden er utsatt for vold i løpet av livet.

I anledning 25. november 2013 uttaler FN's generalsekretær Ban Ki-Moon:

”Vi må sørge for at beskjeden ”null toleranse” høres. For å oppnå det, må vi engasjere hele samfunnet, og spesielt unge mennesker. Alt for mange unge menn vokser i dag opp med utdaterte mannlige rollemodeller. Å snakke med venner om vold mot kvinner og jenter – og om hvordan få slutt på dette, kan være med å hjelpe.” 

Bevisstgjøring og utdannelse som kampmidler
Soroptimist Intenational deltar sammen med tusenvis av andre organisasjoner over hele verden i 16-dagers markeringen mot kjønnsbasert vold, gjennom aktiviteter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Markeringen starter 25. november og avsluttes 10. desember på den internasjonale menneskerettighetsdagen.

Under FN’s 57. samling i New York 15. mars i år, deltok nærmere 40 soroptimister fra en rekke land da kvinnenes situasjon sto på dagsordenen. Her ble det understreket hvor viktig det er å sette fokus på vold mot kvinner, samt å gi jenter og kvinner utdannelse. Sistnevnte er et sentralt virkemiddel i kampen mot kjønnsbasert vold.

Etter to ukers intense forhandlinger og en utstrakt lobbyvirksomhet fra soroptimistene og andre NGO-er, oppnådde medlemslandene til slutt enighet om blant annet følgende:

- å gi utdannelse til hele samfunn, også gutter og menn, er det viktigste langsiktige kampmiddelet for avskaffelse av vold mot kvinner.

- definisjonen av vold mot kvinner og jenter skal også omfatte tvangsaborter, drap på jentebarn, omskjæring av jenter samt seksuelt misbruk. Dette ble spesielt godt mottatt av SI som hadde argumentert sterkt for det i plenum. 

Soroptimistene i Norge
De 66 klubbene i Norgesunionen arbeider, i likhet med Soroptimist International, helt i tråd med dette. Gjennom informasjonskampanjer og utdanningsprogrammer bidrar vi til å bekjempe vold mot kvinner.

Våre to viktigste prosjekter i dette arbeidet er Utdanningsfondet som de siste 25 årene har bidratt med 40-50 stipend årlig til kvinner i land i sør, og vårt Life skill-prosjekt i Moldova for å forebygge menneskehandel.

Ønsker du å lese/se mer om temaet anbefales UN Women , kampanjen UNITE to end violence against women og filmen A promise is a promise