Stopp Trafficking - 30. juli en ny merkedag

29. jul 2014
For første gang markeres FN-dagen mot menneskehandel

30. juli 2014 markeres for første gang FN-dagen mot menneskehandel.

Hvert år blir millioner av barn, kvinner og menn fra ulike områder i verden ofre for menneskehandel og fratatt alt håp.

FN oppfordrer oss til å vise solidaritet med disse millionene av ofre ved å gi dem tilbake det som de er blitt frarøvet: HÅPET

kampanjens hjemmeside ser du hvordan du kan bidra – vi oppfordrer alle soroptimister til å markere dagen.

Soroptimist International (SI) støtter FNs oppfordring om økt global oppmerksomhet rundt temaet ved å presentere en rekke av våre prosjekter verden over for å få slutt på denne avskyelige forbrytelsen mot menneskeheten, i sitt siste nyhetsbrev.

Norske soroptimisters arbeid mot menneskehandel i Moldova

Soroptimister over hele verden arbeider aktivt gjennom en rekke prosjekter og bevisstgjøring for å forebygge menneskehandel og for hjelpe ofre for menneskehandel.

I Norge har vi i en årrekke arbeidet med forebygging i Moldova gjennom flere prosjekter – les mer her. For å finansiere dette arbeidet har norske soroptimister blant annet solgt lilla sløyfer i tusentall, over hele landet.

Ønsker du å bidra? Bruk gjerne vår konto for Moldovaprosjektet: 2470 18 78155