70 år med menneskerettigheter – og like aktuelt

10. des 2018
Soroptimistene mener prinsippene for menneskerettighetene er like aktuelle i dag som i 1948. Vi må ikke ta egne og andres rettigheter for gitt. Alle kan, hver på sin måte, bidra til å støtte opp om og styrke menneskerettighetene.

Det gleder oss at Denis Mukwege og Nadia Murad er årets mottakere av Nobels fredspris for deres kamp mot seksualisert vold som våpen i krig og væpnede konflikter. Vi har et ansvar for å handle, og vi deler deres mål om å stanse voldtekt som våpen og at krigsforbrytelser mot kvinner blir straffet.

10. desember er det 70 år siden FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt. Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet. Erklæringen består av 30 artikler, gjelder for alle medlemsland i FN, og er grunnlaget i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Bakgrunnen for erklæringen var de grusomme overgrepene mot sivilbefolkningen og Hitlers folkemord mot jøder og andre minoriteter verden hadde vært vitne til under andre verdenskrig. Vi er overbevist om at kunnskap og bevisstgjøring er nødvendig for å sikre alle menneskerettigheter, også i 2018. 

Soroptimist International (SI) er et verdensomspennende nettverk som arbeider for fred og forståelse, og bedre levekår for barn og kvinner. Vårt motto er å være en global stemme for kvinner. Den stemmen bruker vi blant annet i FN, hvor vi har talerett i saker som angår kvinner.

Appell fra den internasjonale soroptimist-presidenten Mariet Verhoef-Cohen

Appell fra SIE visepresident Elizabeth Otieno Nyandwe

I forbindelse med fredsprisutdelingen Oslo i dag, arrangerte Bærum Soroptimistklubb et foredrag der soroptimist Berit Bachen Dale delte sine erfaringer fra arbeid mot seksualisert vold i krig og konflikt. Hun gjenfortalte historier fra kvinner som hun har intervjuet, og delte sine observasjoner fra internflyktninger i Kongo. Tema var også dr. Mukweges sykehus, Panzi Hospital i Bukavu. 

 

kr/tl

 

 

Forberedelse av matutdeling i en flyktningleir for internt fordrevne i DR Kongo. Foto: privat/Berit Bachen Dahle
Soroptimist Berit Bachen Dahle deler sine erfaringer fra oppdrag i konfliktområder der kvinner blir utsatt for vold som våpen. Foto: Bærum Soroptimistklubb
Soroptimister hyller fredsprisvinnerne Foto: Bærum Soroptimistklubb
Fakkeltog for fredsprisvinnerne Foto: Bærum Soroptimistklubb
Fredsprisvinnerne Denis Mukwege og Nadia Murad Foto: Bærum Soroptimistklubb