8. mars - kvinnekamp i 2014

05. mar 2014
UN Women sitt slagord for årets markering av den internasjonale kvinnedagen er "Equality for women is progress for all" - likestilling for kvinner er fremskritt for alle.

iwd-acrosstheUN jpg FN setter i år fokus på å fremheve kvinners rett til å delta i den  økonomiske, politiske og sosiale utviklingen.

 Dette sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon i en uttalelse til  kvinnedagen 2014:

 "Land med mer likestilling har bedre økonomisk vekst. Bedrifter med  flere kvinnelige ledere gjør det bedre. Fredsavtaler som inkluderer kvinner  er mer holdbare. Parlamenter med flere kvinner iverksetter mer  lovgivning om sentrale samfunnsspørsmål som helse, utdanning,  antidiskriminering og sikkerhet for barn."

 Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er både brudd på  menneskerettighetene og hinder til utvikling og fred. Hvis global fattigdom skal reduseres må kvinner ha lik tilgang til utdannelse og til arbeidslivet, i tillegg til økonomisk selvstendighet og frihet til å bestemme over egen kropp.

Les mer på UN Women sin side om 8. mars eller hør talen til UN Womens leder Phumzile Mlambo-Ngcuka i anledning den internasjonale kvinnedagen.

Trenger vi en kampdag i 2014?

  • Kvinner utgjør 70 prosent av verdens fattige
  • Opp til 60 prosent av seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år
  • Bare 21 prosent av verdens folkevalgte er kvinner
  • Kvinner utfører to tredjedeler av alt arbeid i verden, men tjener bare en tiendedel av all verdens inntekt
  • 630 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er ulovlig 
  • Over 60 millioner jenter blir giftet bort før de fyller 18 år 
  • For kvinner mellom 15 og 44 år, er vold en av hovedårsakene til død eller uføre

Disse tallene taler for seg selv.

I Norge har vi nettopp feiret at kvinnene har hatt stemmerett i hundre år. For å oppnå denne rettigheten hadde kvinnene kjempet en lang og innbitt kamp.

Mange kvinner i Norge utsettes fremdeles for vold i hjemmet og på gaten. De opplever kjønnsbasert trakassering på arbeidsplassen, kvinneyrker lønnes lavere enn mannsyrker, kvinner eier mindre enn menn og har mindre makt og innflytelse i samfunnet enn menn.

Mange kvinner kjønnsdiskrimineres på arbeidsmarkedet gjennom ufrivillige deltidsstillinger og tjener i snitt bare 85 % av det menn tjener, for arbeid av lik verdi. Så vi trenger nok en kampdag også i dag både i Norge og i verden forøvrig.

 Kilder: FN-sambandet og UN Women