Åpent møte før FNs høring av Norge om gjennomføring av kvinners menneskerettigheter

01. nov 2017
Hvilke temaer er det som bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge?

Onsdag 1. nov. 2017   kl.13:00-15:00, Mariboes gate 13, LDOs lokaler, møterom i 1.etg. Oslo

Hvilke temaer er det som bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge?
 
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til åpen diskusjon om dette spørsmålet. De har invitert organisasjoner som har gitt tilleggsinformasjon til CEDAW og myndighetene ved Barne- og likestillingsdepartementet, til å diskutere sammen med andre interesserte.

Hele invitasjonen finner du via denne lenken

141017/vk