Likestillings-møtet under FN's konferanse om Bebyggelse og bærekraftig urban utvikling den 18. oktober.

26. okt 2016

Vår FN-kontakt Monica Faye har sendt  en artikkel i forbindelse med Likestillings-møtet under FN's konferanse om Bebyggelse og bærekraftig urban utvikling den 18. oktober. Mer om denne saken samt talen til visedirektør i UN Women, Lakshmi Puri, finner du her.

 

 

261016/rmh