Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets innspillseminar om familiepolitikk

17. nov 2014
Tirsdag 11. november fant seminaret sted og SI Norgesunionen var til stede. Her kan du lese vårt innspill:

 Innspill Side 1Innspill Side 2