Beijing +25

14. apr 2019
Jenter og kvinners situasjon i Norge. Møte hos FOKUS 29.april kl.13.00 - 16.00

Møtet hos FOKUS (Storgata 11, 5.etg.) skjer mandag 29.april 13.00 – 16.00. Påmelding skjer til mm@fokuskvinner.no innen 25.april.

Se utkast til rapport fra norske myndigheter  fra Likestillingsdepartementet.

I tillegg et utkast til innspill fra norsk sivilt samfunn, som et utgangspunkt for innspillsmøte hos FOKUS 29.april. Det har fremdeles en del mangler – blant annet på arbeidsliv, kvinner med minoritetsbakgrunn, utdanning, hatprat/netthets, kroppspress ++

Les Regjeringens rapport og se hva som står der/hva som mangler + les utkastet fra FOKUS (hvor del av innholdet et tatt fra arbeid knyttet til skyggerapportering på Kvinnekonvensjonen og Norges forrige rapportering).

Prosessen for innspill blir at vi har møte her. Det lages tekst og konkrete innspill. Teksten må være ferdigstilt og hatt et kjapt stopp hos organisasjonene som deltar innen 2.mai. Deretter ferdigstiller FOKUS endelig og leverer til Likestillingsdepartement innen 6.mai.