Bli med - årets TV-aksjon 22. oktober 2017

21. sep 2017
Soroptimister landet over oppfordres til å stille som bøssebærere eller frivillige!

Søndag 22. oktober er dato for årets TV-aksjon som i år har går til Unicef.  
Årets tematikk: Et av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. UNICEF jobber målrettet for at ikke barn skal få ødelagt sin framtid av voksnes konflikter.
  
Se for øvrig www.blimed.no for mer informasjon om TV-aksjonen.

 

270617/vk