Brev til Erna Solberg

05. jun 2019
Norgesunionen har sendt statsministeren brev om FNs bærekraftmål.

– Norgesunionen mener oppfølgingen av arbeidet med bærekraftsmålene fra Norges side må gjøres på en systematisk måte uavhengig av hvordan arbeidet er organisert. Vi forutsetter derfor at statsministerens kontor følger opp departementene på en systematisk og transparent måte, basert på en tydelig handlingsplan som samsvarer med hva Stortinget har bedt om, heter det i brevet.

Les hele brevet (pdf).