Bruk stemmeretten!

10. aug 2019
Norske soroptimister aksjonerer for økt valgdeltakelse ved kommune- og fylkestingsvalget 9. september.

Les mer om valg:

www.valg.no

www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/ 

Soroptimistenes valgaksjon på nettsider og i sosiale medier vil foregå fra 12. august fram til valget 9. september.

 

Oppdatert 120819/tl