Convention Istanbul 2015 - Hilde Grytting forteller

24. jul 2015
Hilde Grytting fra Ålesund soroptimistklubb forteller:

20th SOROPTIMIST INTERNATIONAL CONVENTION

JULY 9.-12. 2015  ISTANBUL, TURKEY

Algerie, Argentina, Belgia, Benin, ……., Kenya, Kina, New Zealand, Nepal, Norge….

Etterhvert som landsnavnene leses opp, og nasjonenes flagg kommer til syne langs veggene, reiser soroptimister seg i grupper av varierende størrelse alt etter antall deltagere fra de ulike landene. Noen er sågar alene, som hun fra Barbados  på raden foran oss……

Alle vinker, smiler og er stolte over å være til stede, over å representere sitt land og sin klubb.

Vi er på åpningen av den ”20th Soroptimist International Convention” , denne gang  i Istanbul. 1450 deltagere har funnet veien hit , fra Norge er vi 15.

En av dem er jeg…

Som førstereiskvinne i en slik sammenheng, blir jeg ydmyk og rørt av tanken på at kvinner fra alle verdenshjørner kan samles slik for å være:

”A global Voice for Women”.

Kulturforskjeller må vi leve med, med målet om å bedre kvinners levevilkår rundt om i verden står støtt.

Ann Garvie,  den  folkelige og tilstedeværende  SI internasjonale president 2013-15, løfter i åpningsinnlegget sitt, frem smilets viktighet  når mennesker møtes. Hun oppfordrer oss til å bruke smilet aktivt de dagene vi har sammen.

Hun sier dette om SMILET:

-          Det koster ingenting, men gir mye.

-          Det er tegn på vennskap.

-          Det gir solskinn til de ulykkelige.

-          Det gjenopptar vennskap og skaper nye vennskap.

-          Noen er for beskjedne til å smile, gi dem et av dine.

Dette bestemmer jeg meg for å prøve, og det fungerer meget bra! Nye møter med nye kvinner innledes med smil og latter, og kontakten er der.

Det faglige programmet, ”Soroptimists Educate to Lead: Fresh Ideas for Empowering Women” er tett fra morgen til sein ettermiddag. For meg er noen tema svært aktuelle og interessante, mens andre er mindre viktige for meg.

Vennskap på tvers av landegrensene er  sentralt for soroptimister. Vennskapsklubber er også det, men av ulike årsaker som avstand, skifte av ressurspersoner og manglende interesse for å møtes, er det ikke alltid lett å opprettholde kontakten. Varberg, vår svenske vennskapsklubb, ønsker å møte oss i Istanbul, men det tar tid før vi lykkes å finne hverandre. De siste 20 minuttene før vi drar på hjemvei møtes vi! Resultatet er at nå jobber vi for klubbene møtes neste mai.

Ellers er initiativ til å etablere nye kontakter  i gang, så ser vi etter hvert hvor dette fører oss.

Det sosialt programmet gir mange alternativ, og heldigvis er  en  båttur  på Bosphorusstredet et av mine valg. En tur på 3-4 timer inkludert en god middag. Turen gir oss en liten oversikt på denne fantastiske byen, på hva som finnes her og alt vi ikke når på noen få dager. Derfor må jeg tilbake hit……..

Deltagelse min på den ”20th Soroptimist International Convention” bekrefter for meg viktigheten av å komme ut og se, oppleve og kjenne på hvilken flott organisasjon vi er en del av.

Det gjøres mye godt arbeid både lokalt og nasjonalt plan.

Internasjonalt blir organisasjonen for meg  i mye større grad preget av tanker og følelser rundt forskjeller i livskvalitet og mulighetene kvinner har i ulike verdenshjørner. Flotte, sterke kvinner leder på topp, og det er nødvendig for å lykkes på et overordnet nivå.

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å reise ut fra egen klubb, og delta på ulike arrangement.

Det er givende både faglig og mellommenneskelig!

Takk for den økonomiske støtten fra Norgesunionen!

Hilde Grytting, Ålesund soroptimistklubb

/lgo 181015

Hilde Grytting Foto: vk