CSW60 - Den sekstiende sesjon i Kommisjonen for kvinners status

25. feb 2016
Soroptimistene deltar ved den sekstiende sesjon i Kommisjonen for kvinners status som finner sted ved FN-hovedkvarteret i New York fra 14 til 24 mars 2016.

Tema:

  • Kvinner selvstendighet og kobling til bærekraftig utvikling
  • Elimineringen og forebygging av alle former for vold mot kvinner og jenter

Du finner mere stoff på Soroptimist Internationals hjemmesider