Den internasjonale jentedagen

11. okt 2018
Soroptimistene markerer FNs internasjonale jentedag, som setter søkelys på utfordringer som jenter møter, spesielt i fattige land. Prosjektet Hope Through Education gir utdanning for jenter i Sør-Sudan.

Sør-Sudan er det land i verden der færrest jenter går på skole (FN.no) – 16 % av kvinnene kan lese og skrive.

Bergen Soroptimistklubb sitt prosjekt Hope Through Education gir skolegang og oppfølging for jenter i Juba, Sør-Sudan.

Se FILM om Hope Through Education 
Filmen gir også et godt innblikk i utfordringer som jenter har i fattige land og hvilke muligheter utdanning kan gi.

Les om den internasjonale jentedagen på FNs nettsider


111018/tl

Hope Through Education i Juba, Sør-Sudan