Soroptimist fra Bergen kåret til rollemodell

10. mar 2013
En jury bestående av ledere fra blant annet Innovasjon Norge, Tine, Opera Software og LO har kåret Dora Poni Loro og ni andre som rollemodeller for innvandrere

Top 10 er et synliggjørings- og kunnskapsutviklingsprosjekt. Årlig kårer en jury fem kvinner og fem menn som har inntatt en ledende rolle i norsk arbeids-, samfunns- og/eller kulturliv. Prosjektet søker å rette oppmerksomhet mot innvandrere som har gjort det godt i Norge og å kartlegge hvilke faktorer som har bidratt til at de har lykkes.

Dora, som kommer fra Sør-Sudan og flyttet til Norge i 1999, er medlem av Bergen Soroptimistklubb og Norgesunionens arbeidsgruppe for rekruttering av yngre soroptimister. Hun er utdannet sosionom og arbeider som koordinator for to av Kirkens Bymisjon sine tiltak, Empo flerkulturelt ressurssenter og Batteriet Vest-Norge. I 2010 mottok Dora prisen «Årets kvinne i fokus». Hun er til stor inspirasjon for både minoritetskvinner og norske kvinner.

Dora er aktiv deltaker i Bergen Soroptimistklubb sitt prosjekt 5 til 5, der fem minoritetskvinner og fem norske soroptimister møtes for gjensidig kunnskapsutveksling. Hun er også initiativtaker til et nytt prosjekt Hope Through Education som skal gi skolegang for flere jenter i Sør-Sudan.

Dora vil holde foredrag om «empowerment», som hun velger å kalle «selvstyrking», med utgangspunkt i sine erfaringer under Bergen Soroptimistklubb sitt 75-årsjubileum 27. april.

Vi gratulerer Dora med utnevnelsen!

 

 

Dora Poni Loro fra Bergen og Sør Sudan
Dora Poni Loro fra Bergen og Sør Sudan