Et lite seminar på FN-dagen

29. okt 2017
Møtereferat fra FN-kontakten

Les FN-kontaktens referat fra feiring og debatt som FN-organisasjonene inviterte til: «Ett år nærmere: Hvordan jobber næringslivet for å oppnå bærekraftsmålene?»

291017/vk