FN-dagen

Norge innfører nyelæreplaner i 2020 for både grunnskolen og videregående skole. Bakgrunnen er bl.a. bærekraftsmålene. Vi skal utvikle hele mennesker, som skal se sammenhenger og konsekvenser av egne valg. Dette skal bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Soroptimistenes FOKUS-kontakt Gerd Louise Molvig deltok på møtene. Hennes oppsummering fra disse og andre interessante møter finner du under FOKUS-kontakten informerer.

061118/tl