FN-kontakten informerer: Kvinner er ikke likestilte i «Likestillingslandet»

12. jan 2017
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) arrangerte frokostmøte, tirsdag 10. januar 2017

Ved frokostmøtet  presenterte LDO sin andre tilsynsrapport til FN om status for kvinners rettigheter i Norge.
(Dette heter CEDAW-rapportering. CEDAW er FNs kvinnekonvensjon.)

Les mer i FN-kontakt Monica Fayes referat fra møtet om CEDAW-rapport 2017 

 

Oppdatert 160217/tl

LOD: Forside rapport
LOD: Forside rapport