FN.no – Forstå verden du er en del av

31. aug 2017
FN-sambandet og Globalis har nye nettsider.

Se nye FN.no

Nettsidene inneholder informasjon og undervisningsopplegg om FN og internasjonale spørsmål.

Tema som blir belyst er bl.a.:
- menneskerettigheter
- arbeidsliv
- konflikt og fred
- flyktninger
- klima og miljø
- fattigdom, utvikling og befolkning

Nøkkeltall, kart og fakta om verdens land finner du også på disse nettsidene.

Soroptimist International har rådgivende status i FN, og soroptimistene er medlem av FN-sambandet i Norge.

 

Oppdatert 040917/tl