FN har vedtatt 17 bærekraftmål

29. sep 2015
Bærekraftmålene er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

- I motsetning til Tusenårsmålene gjelder FNs bærekraftsmål for alle land i verden - også de rike. Det betyr at bærekraftsmålene vil ha innvirkning på norsk politikk. Mange av målene er allerede oppfylt i Norge, men ikke alle. Norge skal lage en nasjonal handlingsplan som skal sikre at målene blir fulgt opp. Kilde: www.fn.no

Hvordan kvinner vil bli påvirket av bærekraftsmålene skriver unwomen om på sin hjemmeside.

Soroptimist International har gitt følgende innspill til målene og deltok på konferansen med blant andre SI president Yvonne Simpson.

For mer informasjon om bærekraftmålene se også FN-sambandets hjemmeside.

 

 FNs Mål

 

 

10.10.15 lgo